Class Wise VI-A

                                                
                                        JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, WASHIM
                                                           PWT-2(2018-19)
                                                            CLASS : VI A
SR. NO. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT SUBJECTS (Marks out of - 50)  MARKS OBTAINED   (out of 300) % RANK  
ENG HIN MAR MATH SCI SST
1 624 Shubham Wanskar 49.0 48.0 50.0 50 47 48 292 97.33 1    
2 625 Sudharshan Devkar 48.0 46.0 50.0 49 50 48 291 97.00 2    
3 618 Piyush Jamle 48.0 44.0 49.0 50 47 48 286 95.33 3    
4 622 Srushti Giri 49.0 44.0 47.0 50 43 49 282 94.00 4    
5 640 Kanaya Chavhan 49.0 41.0 44.0 47 46 47 274 91.33 5    
6 632  Saurabh Faras 48.0 47.0 43.0 45 42 48 273 91.00 6    
7 601 Asmita Tale 46.0 45.0 46.0 48 43 44 272.0 90.67 7    
8 641 Soniya Pande 50.0 39.0 47.0 40 47 47 270 90.00 8    
9 636 Shrivas Chikram 46.0 40.0 47.0 47 43 45 268 89.33 9    
10 616 Pallavi Dhokane 46.0 43.0 44.0 47 43 44 267 89.00 10    
11 637 Kunal Kavhar 48.0 39.0 46.0 44 46 41 264 88.00      
12 603 Aayush Surve 48.0 42.0 44.0 48 49 26 257 85.67      
13 626 Shivam Harne 48.0 40.0 45.0 37 43 44 257 85.67      
14 615 Manoj Jadhav 47.0 40.0 41.0 41 40 47 256 85.33      
15 631 Shivraj Gote 47.0 40.0 38.0 47 40 44 256 85.33      
16 611 Jayous Hage 47.0 39.0 48.0 40 33 39 246 82.00      
17 620 Sakshi Mehkarkar 41.0 41.0 43.0 44 36 39 244 81.33      
18 642 Radha Raut 42.0 29.0 41.0 49 46 35 242 80.67      
19 621 Shreya Aadhav 36.0 43.0 44.0 38 29 47 237 79.00      
20 630 Satyam Gorte 42.0 37.0 40.0 37 34 46 236 78.67      
21 633 Tanuja More 42.0 36.0 43.0 36 41 38 236 78.67      
22 639 Harsh Bhagat 45.0 31.0 36.0 45 50 29 236 78.67      
23 627  Shantanu Chavhan 40.0 36.0 46.0 38 27 42 229 76.33      
24 629 Snkalp Thombre 47.0 36.0 39.0 37 29 41 229 76.33      
25 635 Yogesh Shinde 33.0 41.0 34.0 42 35 43 228 76.00      
26 628 Somnath Dhole 36.0 32.0 43.0 48 26 41 226 75.33      
27 638 Arti Tayade 38.0 44.0 42.0 36 27 30 217 72.33      
28 609 Gopal Bhoyar 31.0 40.0 40.0 37 29 39 216 72.00      
29 614 Monali Gote 43.0 31.0 42.0 36 26 36 214 71.33      
30 602 Akansha Ganode 35.0 36.0 39.0 37 28 37 212 70.67      
31 608 Gopal Popadghat 28.0 40.0 41.0 38 36 28 211 70.33      
32 619  Rani Gote 30.0 36.0 46.0 28 32 30 202 67.33      
33 607 Dipak Wagh 32.0 38.0 41.0 27 30 31 199 66.33      
34 612 Krushna Khond 42.0 30.0 40.0 22 18 47 199 66.33      
35 623 Sanika Nitnavare 39.0 33.0 39.0 33 26 24 194 64.67      
36 604 Amit Lemade 34.0 31.0 24.0 40 30 26 185 61.67      
37 613 Monika Dhongade 27.0 45.0 40.0 18 28 27 185 61.67      
38 634 Vaibhav Ingle 28.0 30.0 27.0 38 21 19 163 54.33      
39 605 Aakash Fuffare 32.0 33.0 33.0 21 19 20 158 52.67      
40 610 Ganesh Jadhav 23.0 34.0 19.0 32 24 24 156 52.00      
41 606 Dipak Lokhande     29.0 24   23 76 50.67      
42 617 Pranav Popale           0 0 0.00      
    Subject Total 1630 1540 1680 1611 1429 1551 9441 3147.0      
    SUBJECT AVERAGE 81.50 77.00 81.95 78.59 71.45 75.66   76.76      
      ENG HIN MAR MATH SCI SST          
SUBJECT WISE ANALYSIS ABOVE 95 % 0 0 0 0 0 0 OVERALL CLASS RESULT ANALYSIS 3.00 ABOVE 95 %  
90- 95 18 5 12 14 9 12 5.00 90- 95  
75-89 9 19 22 11 9 13 18.00 75-89  
60-74 9 15 3 10 8 6 10.00 60-74  
45-59 4 1 2 2 11 7 0.00 45-59  
33-44 0 0 1 3 3 2 0.00 33-44  
BELOW 33 0 0 0 0 0 0 0.00 BELOW 33  
TOTAL 40 40 40 40 40 40 36.00 TOTAL  
     PASS 40 40 40 40 40 40 36 TOTAL PASS  
    PASS % AGE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 PASS % AGE  
                           
  CLASS TEACHER     EXAM.I/C           VICE-PRINCIPAL      
                           
                           
        PRINCIPAL