Class Wise VI-B


         JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, WASHIM    
  PWT-2 (2018-19)    
   CLASS : VI B    
SR. NO. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT SUBJECTS (Marks out of - 50)  MARKS OBTAINED   (out of 300) % RANK      
ENG HIN MAR MATH SCI SST    
1 679 Yuvraj Budhwant 49.0 44.0 49.0 48 50.0 49.0 289 96.33 1        
2 660 Sayali Balkhande 48.0 47.0 49.0 46 49.0 48.0 287 95.67 2        
3 678 Sujal Magar 45.0 45.0 50.0 45 49.0 49.0 283 94.33 3        
4 659 Shreya Ambore 49.0 40.0 46.0 50 50.0 45.0 280 93.33 4        
5 657 Rani Khiradkar 50.0 46.0 48.0 44 42.0 46.0 276 92.00 5        
6 658 Tejasvani Sawale 46.0 45.0 49.0 46 41.0 47.0 274 91.33 6        
7 663 Ashwajit Bhagat 46.0 46.0 48.0 42 41.0 47.0 270 90.00 7        
8 680 Shankar Bhendekar 40.0 44.0 49.0 41 47.0 47.0 268 89.33 8        
9 688 Ahilya Pawar 49.0 44.0 48.0 47 40.0 40.0 268 89.33 8        
10 674 Rupesh Sarode 47.0 44.0 40.0 48 44.0 41.0 264 88.00 9        
11 656 Roshni Wakhudkar 47.0 42.0 49.0 43 36.0 44.0 261 87.00 10        
12 665 Prasad Ingole 45.0 46.0 37.0 43 43.0 47.0 261 87.00 10        
13 667 Shubham Shevale 41.0 45.0 47.0 44 40.0 44.0 261 87.00          
14 675 Om Pachgade 40.0 44.0 43.0 46 39.0 44.0 256 85.33          
15 681 Gaurav Gawande  40.0 43.0 47.0 40 44.0 42.0 256 85.33          
16 683 Om Deshmukh 38.0 39.0 49.0 48 34.0 46.0 254 84.67          
17 673 Shwet Ingole 40.0 46.0 48.0 42 39.0 37.0 252 84.00          
18 669 Balaji Ghuge 41.0 45.0 50.0 46 34.0 31.0 247 82.33          
19 661 Bhuneshwari Raut 39.0 43.0 40.0 37 34.0 48.0 241 80.33          
20 652 Divyani Karade 33.0 39.0 50.0 41 32.0 43.0 238 79.33          
21 664 Shivam Devde 33.0 46.0 47.0 43 34.0 34.0 237 79.00          
22 653 Mayuri Bajad 43.0 38.0 47.0 39 35.0 34.0 236 78.67          
23 654 Rutuja Kalbande 45.0 43.0 45.0 36 42.0 21.0 232 77.33          
24 671 Aditya Hajare 36.0 37.0 33.0 42 40.0 39.0 227 75.67          
25 686 Tanvish Khillari 49.0 38.0 37.0 38 37.0 26.0 225 75.00          
26 672 Aditya Dhole 33.0 39.0 43.0 37 34.0 35.0 221 73.67          
27 670  Chetan Khond 44.0 38.0 48.0 35 25.0 27.0 217 72.33          
28 651 Achal Tale 27.0 32.0 40.0 46 32.0 37.0 214 71.33          
29 668 Abhishek Zanak 32.0 37.0 41.0 43 32.0 25.0 210 70.00          
30 676 Santosh Ugale 30.0 30.0 34.0 37 31.0 31.0 193 64.33          
31 677 Siddheshwar Patode 30.0 38.0 40.0 25 26.0 21.0 180 60.00          
32 686 Pratik Nande 29.0 36.0 35.0 20 21.0 21.0 162 54.00          
33 682 Sairam Idhole 22.0 26.0 42.0 25 20.0 21.0 156 52.00          
34 686 Vaishnavi Popalgat 32.0 24.0 33.0 25 21.0 21.0 156 52.00          
35 686 Nikhil sadake 32.0 18.0 35.0 28 20.0 20.0 153 51.00          
36 655 Nikita Raut 27.0   40.0 45   22.0 134 44.67          
37 662 Krushna Thakre 22.0 17.0 25.0 18 20.0 23.0 125 41.67          
38 684 Amar Kamble 19.0 21.0 20.0 18 23.0 23.0 124 41.33          
39 685 Piyush Sangad 24.0 24.0 25.0 18 12.0 20.0 123 41.00          
40 666 Kundan Bajad             0 0.00          
41 687 Pranay Manwar             0 0.00          
    Subject Total 1482 1459 1646 1505 1333 1386 8811 2937          
    SUBJECT AVERAGE 76.00 76.79 84.41 77.18 70.16 71.08   75.31          
      ENG HIN MAR MATH SCI SST              
SUBJECT WISE ANALYSIS ABOVE 95 % 0 0 0 0 0 0 OVERALL CLASS RESULT ANALYSIS 2 ABOVE 95 %      
90- 95 13 10 20 12 5 11 5 90- 95      
75-89 10 17 9 14 12 8 18 75-89      
60-74 9 5 7 5 12 7 6 60-74      
45-59 4 3 2 4 3 5 4 45-59      
33-44 3 3 1 4 5 8 1 33-44      
BELOW 33 0 0 0 0 1 0 0 BELOW 33      
TOTAL 39 38 39 39 38 39 36 TOTAL      
     PASS 39 38 39 39 37 39 36 TOTAL PASS      
    PASS % AGE 100.0 100.0 100.0 100.0 97.4 100.0 100.00 PASS % AGE      
                               
  CLASS TEACHER     EXAM.I/C           VICE-PRINCIPAL          
                               
                               
        PRINCIPAL