Class Wise VIII-A


                                                   JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, WASHIM
                                                                  PWT-2 (2018-19)
                                                                    CLASS : VIII A
SR. NO. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT SUBJECTS (Marks out of - 50)  MARKS OBTAINED   (out of 480) % RANK  
ENG HIN MAR MATH SCI SST
1 801 Aarya Deshpande 46.0 49.0 50.0 50.0 48.0 50.0 293 97.67 1    
2 826 Shreya Dukre 46.0 49.0 50.0 49.0 50.0 49.0 293 97.67 1    
3 833 Ujjwal Bhisade 49.0 44.0 47.0 50.0 50.0 50.0 290 96.67 2    
4 835 Veera Pund 48.0 49.0 49.0 50.0 50.0 43.0 289 96.33 3    
5 823 Samiksha Manvar 39.0 48.0 50.0 50.0 49.0 50.0 286 95.33 4    
6 831 Tanaya Bhondekar 47.0 47.0 49.0 47.0 50.0 46.0 286 95.33 4    
7 818 Prachi Gothi 47.0 49.0 45.0 50.0 48.0 46.0 285 95.00 5    
8 805 Atharva Wakade 42.0 45.0 49.0 50.0 46.0 50.0 282 94.00 6    
9 832 Tanushri Ghogrey 48.0 47.0 47.0 44.0 47.0 49.0 282 94.00 6    
10 825 Santosh Ghangav 44.0 44.0 48.0 43.0 47.0 49.0 275 91.67 7    
11 803 Anuja Tale 48.0 43.0 50.0 40.0 43.0 49.0 273 91.00 7    
12 806 Bhavik Bodkhe 43.0 45.0 49.0 43.0 47.0 43.0 270 90.00 8    
13 834 Vaishnavi Wawkar 39.0 44.0 47.0 47.0 49.0 44.0 270 90.00 8    
14 836 Vishal Ighale 43.0 41.0 48.0 46.0 44.0 48.0 270 90.00 8    
15 822 Sakshi Shinde 41.0 46.0 47.0 40.0 47.0 46.0 267 89.00 9    
16 824 Sanika Ukhalkar 33.0 47.0 47.0 47.0 47.0 45.0 266 88.67 10    
17 828 Siddhant Mahajan 30.0 44.0 45.0 48.0 46.0 50.0 263 87.67      
18 808 Gauri Malge 33.0 45.0 49.0 46.0 37.0 50.0 260 86.67      
19 829 Suraj Tayde 40.0 45.0 46.0 37.0 49.0 42.0 259 86.33      
20 816 Pawan Garde 37.0 45.0 46.0 42.0 39.0 49.0 258 86.00      
21 815 Nishant Borkade 36.0 39.0 47.0 42.0 41.0 49.0 254 84.67      
22 830 Swati Raut 37.0 42.0 47.0 44.0 40.0 42.0 252 84.00      
23 814 Nilesh Awchar 29.0 39.0 46.0 43.0 45.0 45.0 247 82.33      
24 839 Yash Sonone 45.0 43.0 42.0 26.0 43.0 44.0 243 81.00      
25 811 Mrunal Gaikwad 38.0 39.0 46.0 42.0 33.0 41.0 239 79.67      
26 813 Nikhil Ugale 28.0 41.0 44.0 41.0 35.0 44.0 233 77.67      
27 837 Vivek Deshmukh 33.0 44.0 49.0 28.0 30.0 45.0 229 76.33      
28 807 Ganesh Idole 26.0 46.0 45.0 39.0 34.0 38.0 228 76.00      
29 809 Gayatri Adhav 29.0 43.0 47.0 35.0 28.0 46.0 228 76.00      
30 819 Prathamesh Aru 39.0 45.0 46.0 27.0 33.0 38.0 228 76.00      
31 820 Revat Bhagat 25.0 38.0 43.0 44.0 34.0 43.0 227 75.67      
32 838 Vivek Kavar 27.0 34.0 42.0 47.0 38.0 33.0 221 73.67      
33 821 Rohan Mahale 26.0 41.0 40.0 38.0 41.0 34.0 220 73.33      
34 802 Aditya Khadse 21.0 43.0 42.0 29.0 34.0 43.0 212 70.67      
35 804 Arpita Agrawal 30.0 36.0 37.0 32.0 30.0 34.0 199 66.33      
36 810 Kalpana Bele 17.0 40.0 33.0 45.0 18.0 40.0 193 64.33      
37 817 Aarya Deshpande 21.0 37.0 40.3 29.1 26.1 37.4 191 63.68      
38 840 TUSHAR KHOCHE 22.0 27.0 42.0 27.0 27.0 38.0 183 61.00      
39 812 Neha Mapari 17.0 41.0 40.0 20.0 23.0 36.0 177 59.00      
40 817 Prachi Deshmukh 21.0 36.0 41.0 17.0 19.0 39.0 173 57.67      
    Subject Total 1410 1710 1817 1614 1585 1757 9894.04 3298      
    SUBJECT AVERAGE 70.50 85.50 90.87 80.71 79.25 87.87   82.45      
      ENG HIN MAR MATH SCI SST          
SUBJECT WISE ANALYSIS ABOVE 95 % 0 0 0 0 0 0 OVERALL CLASS RESULT ANALYSIS 7 ABOVE 95 %  
90- 95 9 16 28 15 17 20 7 90- 95  
75-89 10 19 10 14 8 15 17 75-89  
60-74 8 4 2 3 9 5 7 60-74  
45-59 7 1 0 6 4 0 2 45-59  
33-44 6 0 0 2 2 0 0 33-44  
BELOW 33 0 0 0 0 0 0 0 BELOW 33  
TOTAL 40 40 40 40 40 40 40 TOTAL  
     PASS 40 40 40 40 40 40 36 TOTAL PASS  
    PASS % AGE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.00 PASS % AGE  
                           
  CLASS TEACHER     EXAM.I/C           VICE-PRINCIPAL      
                           
                           
        PRINCIPAL