Class Wise VIII-B

 

     
                                                          JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, WASHIM    
                                                                     PWT-2 (2018-19)
                                                                        CLASS : VIII B    
SR. NO. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT SUBJECTS (Marks out of - 50)  MARKS OBTAINED   (out of 300) % RANK  
ENG HIN MAR MATH SCI SST
1 860 Sankrishna Choudhary 47.0 50.0 49.0 50.0 50.0 50.0 296 98.67 1    
2 857 Priya Kharate 47.0 50.0 50.0 47.0 50.0 50.0 294 98.00 2    
3 885 Roshan Dhotre 50.0 50.0 46.0 48.0 50.0 50.0 294 98.00 2    
4 858 Sakshi Godbole 47.0 50.0 47.0 50.0 49.0 50.0 293 97.67 3    
5 852 Gauri Dhavle 46.0 48.0 50.0 50.0 48.0 50.0 292 97.33 4    
6 871 Ashwatya Tayde 49.0 46.0 49.0 50.0 50.0 48.0 292 97.33 5    
7 884 Rohit Olambe 39.0 50.0 49.0 50.0 47.0 50.0 285 95.00 6    
8 851 Arti Khadse 46.0 45.0 48.0 50.0 46.0 47.0 282 94.00 7    
9 888 Sambhaji Deshmukh 40.0 47.0 50.0 50.0 45.0 50.0 282 94.00 7    
10 864 Snehal Salunke 44.0 47.0 47.0 48.0 47.0 48.0 281 93.67 8    
11 863 Seema Mahale 42.0 47.0 49.0 47.0 46.0 48.0 279 93.00 9    
12 882 Prathmesh Shirke 44.0 48.0 50.0 43.0 48.0 46.0 279 93.00 9    
13 893 Yogeshwar Pawar 42.0 45.0 49.0 47.0 49.0 47.0 279 93.00 9    
14 853 Harshali Chauhan 40.0 47.0 49.0 48.0 44.0 50.0 278 92.67 10    
15 890 Sushant Raut 43.0 45.0 48.0 47.0 49.0 43.0 275 91.67      
16 856 Pratiksha Rotale 44.0 46.0 48.0 38.0 48.0 50.0 274 91.33      
17 870 Ajay Mahale 32.0 46.0 49.0 48.0 48.0 50.0 273 91.00      
18 879 Lomesh Dumare 38.0 47.0 47.0 42.0 50.0 49.0 273 91.00      
19 875 Harish Dangre 37.0 45.0 48.0 48.0 49.0 45.0 272 90.67      
20 878 Kartik Mukhmale 40.0 46.0 47.0 49.0 44.0 46.0 272 90.67      
21 862 Shreya Nemani 44.0 49.0 47.0 38.0 45.0 47.0 270 90.00      
22 865 Sumati Mantri 39.0 49.0 44.0 50.0 41.0 47.0 270 90.00      
23 854 Komal Aru 40.0 47.0 49.0 42.0 42.0 49.0 269 89.67      
24 877 Kartik Jogdand 38.0 45.0 45.0 46.0 45.0 47.0 266 88.67      
25 868 Abhishek Tale 39.0 46.0 48.0 40.0 46.0 42.0 261 87.00      
26 855 Nikita  Mapari 36.0 48.0 47.0 45.0 37.0 41.0 254 84.67      
27 883 Raj Mohale 40.0 47.0 32.0 48.0 48.0 37.0 252 84.00      
28 873 Gaurav Bhendekar 30.0 42.0 45.0 50.0 38.0 43.0 248 82.67      
29 874 Gopal Thakre 24.0 44.0 47.0 49.0 35.0 44.0 243 81.00      
30 861 Shivani Late 37.0 47.0 50.0 23.0 36.0 49.0 242 80.67      
31 880 Praful Junjare 38.0 39.0 45.0 44.0 35.0 39.0 240 80.00      
32 891 Vishnu Wankhede 29.0 47.0 44.0 49.0 38.0 32.0 239 79.67      
33 876 Jay Shinde 19.0 43.0 46.0 45.0 35.0 47.0 235 78.33      
34 869 Aditya Bhagat 24.0 45.0 48.0 38.0 31.0 43.0 229 76.33      
35 872 Durgesh Bonde 32.0 47.0 46.0 39.0 30.0 35.0 229 76.33      
36 887 Sahil Kholgade 31.0 41.0 45.0 33.0 32.0 46.0 228 76.00      
37 881 Prathmesh Kute 17.0 43.0 46.0 45.0 29.0 46.0 226 75.33      
38 866 Tejal Raut 27.0 41.0 46.0 47.0 23.0 36.0 220 73.33      
39 886 Rutuj Kamble 34.0 43.0 42.0 30.0 42.0 27.0 218 72.67      
40 892 Yash Gujre 24.0 34.0 41.0 36.0 31.0 41.0 207 69.00      
41 889 Savinay Bhagat 18.0 42.0 43.0 40.0 28.0 33.0 204 68.00      
42 859 Saniya Wankhede 20.0 50.0 44.0 17.0 20.0 46.0 197 65.67      
43 867 Vaishali Thakre 28.0 41.0 45.0 21.0 21.0 38.0 194 64.67      
    Subject Total 1565 1965 2004 1865 1765 1922 11086 3695      
    SUBJECT AVERAGE 72.79 91.40 93.21 86.74 82.09 89.40   85.94      
      ENG HIN MAR MATH SCI SST          
SUBJECT WISE ANALYSIS ABOVE 95 % 0 0 0 0 0 0 OVERALL CLASS RESULT ANALYSIS 7 ABOVE 95 %  
90- 95 7 32 36 27 22 28 15 90- 95  
75-89 18 10 6 10 7 9 15 75-89  
60-74 8 1 1 3 9 5 6 60-74  
45-59 6 0 0 1 3 1 0 45-59  
33-44 4 0 0 2 2 0 0 33-44  
BELOW 33 0 0 0 0 0 0 0 BELOW 33  
TOTAL 43 43 43 43 43 43 43 TOTAL  
     PASS 43 43 43 43 43 43 41 TOTAL PASS  
    PASS % AGE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.35 PASS % AGE