Class Wise XI

 

                                                    
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA,Washim WASHIM
Aggrigate Result of CLASS-XI
2018-19
Unit Test- 4
 

S.N0. Name of The Student Eng Hindi Comp Bio Math Phy Chem Total %    
    40 40 40 40 40 40 40 200 100    
1101 ABHILASHA BANDE 22 0 0 31 32 29 35 149 74.5    
1102 JIVAK GAIKWAD 27 0 0 0 27 31 32 117 58.5    
1103 KARAN BHALERAO 30 0 0 0 14 14 22 80 40    
1104 KRUSHNA GHODE 32 0 0 0 38 37 22 129 64.5    
1105 PRABODH KAMBLE 22 0 0 0 20 26 16 84 42    
1106 PRITI BHISE 28 0 0 0 34 28 36 126 63    
1107 SHIVANGI JADHAO 35 0 0 0 39 35 38 147 73.5    
1108 TRUPTEE UNDRE 30 0 0 0 36 32 32 130 65    
1109 ADITYA RAUT 35 0 30 0 29 32 34 160 80    
1110 AJINKYA MASKE 30 0 35 0 40 36 37 178 89    
1111 AMISHA SONUNE 29 0 33 0 28 29 30 149 74.5    
1112 ANIKET KORDE 27 0 37 0 39 38 31 172 86    
1113 ANURAG DESHMUKH 23 0 27 0 34 24 28 136 68    
1114 AVINASH SANGEKAR 28 0 27 0 36 29 25 145 72.5    
1115 CHITANYA MAGARDE 32 0 39 0 40 36 31 178 89    
1116 MANISHA BAHALE 26 0 30 0 25 27 16 124 62    
1117 NAMRTA KALE 29 0 24 35 39 26 24 177 88.5    
1118 NARESH THAKARE 27 0 32 23 36 36 21 175 87.5    
1119 OM CHAUDHARI 26 0 24 24 38 31 36 179 89.5    
1120 PRASAD CHAWARE 29 0 38 25 37 21 29 179 89.5    
1121 RASHTRATEJ DESHMUKH  33 0 36 28 34 32 26 189 94.5    
1122 SAKSHI GHORSADE 28 0 25 36 28 29 21 167 83.5    
1123 SAMIKSHA KAWALE 30 0 29 36 24 22 26 167 83.5    
1124 SANDESH THORAT 25 0 32 17 28 31 30 163 81.5    
1125 SANHITA DERE 29 0 24 34 14 26 29 156 78    
1126 SAURABH SHINDE 18 0 31 31 36 20 18 154 77    
1127 SHREYAS BANGALE 27 0 32 34 18 13 19 143 71.5    
1128 VAIBHAV DAGWAL 30 0 33 26 36 30 31 186 93    
1129 YASH KAMBLE 35 0 37 26 20 18 28 164 82    
1130 YASH SARNAIK 32 0 39 23 38 27 35 194 97    
1131 AISHWRYA KUTE 30 36 0 25 0 32 27 150 75    
1132 KANCHAN KHADSE 30 38 0 25 0 21 23 137 68.5    
1133 RAJNIKANT BANSOD 26 36 0 26 0 25 27 140 70    
1134 ROHAN AGARKAR 26 34 0 22 0 33 35 150 75    
1135 SANDIP JADHAO 31 35 0 32 0 29 26 153 76.5    
1136 SHUBHAM KAMBLE 29 33 0 31 0 18 26 137 68.5    
1137 SUKRUT DHOTE 35 35 0 25 0 31 34 160 80    
1138 SUSHMA NICHAL 23 29 0 31 0 14 23 120 60    
1139 SUYASH WAYKULE 23 35 0 35 0 23 21 137 68.5    
1140 TARUN ASERI 27 36 0 18 0 25 25 131 65.5    
1141 VAIBHAV AGLAVE 27 0 26 36 21 26 29 165 82.5    
1142 VAISHANAVI GAWANDE 28 35 0 36 0 34 32 165 82.5    
1143 YASHWANT BORADE 28 36 0 28 0 35 33 160 80    
0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 18.5    
0 0 0 0 0 27                  0 0 27 13.5    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Total (Out of 40) 1217 418 720 863 958 1191 1201        
Total (out of 100) 3043 1045 1800 ### 2395 2978 3003        
% Average 70.8 87.08 78.26 72 77.26 69.2 69.8   65.7    
Appeared 43 12 23 30 31 43 43   45    
Passed 43 12 23 30 31 43 43   43    
Failed 0 0 0 0 0 0 0   2    
Pass % 100 100 100 100 100 100 100   95.6    
<33   0 0 0 0 0 0 0   2    
33-39   0 0 0 0 2 3 0   0    
40-49   1 0 0 2 1 2 4   2    
50-59   5 0 0 3 3 5 7   1    
60-74   21 1 8 11 7 15 14   16    
75-89   16 6 9 9 4 13 14   21    
90-100 0 5 6 5 14 5 4   3    
                         
Class Teacher Vice Principal     Principal